Νέες προσθήκες

Η παρούσα σύσταση ανασκοπεί τη βιβλιογραφία πάνω στις μεθόδους πειθαρχίας των παιδιών και παρέχει πρακτικές οδηγίες στους επαγγελματίες υγείας για το πως να συμβουλεύουν τους γονείς για την αποτελεσματική πειθαρχεία. Canadian Paediatric Society, Community Paediatrics Committee

Διαβάστε το άρθρο

Ο οδηγός αυτός παρέχει στις μαίες επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες και πρακτικές οδηγίες, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά την πρώτη σχέση μητέρας-βρέφους. The Royal College of Midwives, UK

Διαβάστε το άρθρο

 

Όλα τα άρθρα

Ως ενήλικες ένα από τα σπουδαιότερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για τα παιδιά μας είναι να τα κάνουμε να νιώθουν καλά για τους εαυτούς τους και να τα εξοπλίσουμε με μια μεγάλη γκάμα θετικών στρατηγικών αντιμετώπισης των δυσκολιών. American Academy of Pediatrics 

 

Διαβάστε το άρθρο

Η συγκεκριμένη καθοδήγηση παρέχεται από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Κλινικής Αριστείας της Αγγλίας και έχει στόχο να καθορίσει το πώς η κοινωνική και συναισθηματική ευημερία των ευάλωτων παιδιών ηλικίας κάτω των 5 ετών μπορούν να υποστηριχθούν μέσω των κατ’ οίκον επισκέψεων, των δομών παιδικής φροντίδας και προσχολικής εκπαίδευσης. NICE public health guidance, UK

Διαβάστε το άρθρο

Οι παιδίατροι έχουν πια στη διάθεση τους νέες πληροφορίες σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις του τοξικού στρες στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, ενώ έχει γίνει καλύτερα αντιληπτό το γεγονός ότι οι ρίζες διαφόρων νοσημάτων των ενηλίκων βρίσκονται στα πρώτα χρόνια της ζωής. American Academy of Pediatrics, Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health, Committee on Early Childhood, Adoption, and Dependent Care, and Section on Developmental and Behavioral Pediatrics

 

Διαβάστε το άρθρο

Η υψηλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα των παιδιών βελτιώνει την υγεία τους και προάγει την ανάπτυξη τους, καθώς και τις δυνατότητες μάθησης. Οι παιδίατροι έχουν σημαντικό ρόλο στο να προάγουν την πρόσβαση σε ποιοτική προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, ξεκινώντας από τη στιγμή της γέννησης των παιδιών. American Academy of Pediatrics Committee on Early Childhood, Adoption, and Dependent Care

Διαβάστε το άρθρο

Το παιχνίδι είναι απαραίτητο για την κοινωνική, συναισθηματική, γνωστική και σωματική ανάπτυξη και ευεξία των παιδιών, ξεκινώντας από τα πρώτα κιόλας παιδικά χρόνια. American Academy of Pediatrics, Council On Communications And Media; Committee On Psychosocial Aspects Of Child And Family Health

 

Διαβάστε το άρθρο

Όταν τα βιολογικά συστήματα που βρίσκονται σε ανάπτυξη ενισχύονται από θετικές πρώτες εμπειρίες, τα παιδιά είναι πιο πιθανό να εξελιχθούν σε υγιείς ενήλικες. Shonkoff JP, Garner AS.  American Academy of Pediatrics, Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health; Committee on Early Childhood, Adoption, and Dependent Care; Section on Developmental and Behavioral Pediatrics

 

Διαβάστε το άρθρο