Το πρόγραμμα

Το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Προαγωγή της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης στην πρώτη παιδική ηλικία σε δομές παιδικής φροντίδας και εκπαίδευσης» (σύντομος τίτλος «2με6») ανήκει στο επιστημονικό πεδίο της προαγωγής ψυχικής υγείας και της πρόληψης των ψυχοκοινωνικών δυσκολιών. Στοχεύει στην ανάπτυξη μεθόδων και στρατηγικών προαγωγής της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης και υγείας των παιδιών, μέσω της υποστήριξής τους από τους επαγγελματίες που εμπλέκονται στην φροντίδα, αγωγή και εκπαίδευση κατά την προσχολική ηλικία (παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία).

Λόγω της κεντρικής σημασίας της κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και για τα επιτεύγματά τους σε όλους τους τομείς, η προαγωγή της τόσο στο πλαίσιο της οικογένειας όσο και σε προσχολικά πλαίσια εκτός οικογενείας, αποτελούν πρωταρχικούς στόχους των περισσοτέρων προγραμμάτων προαγωγής ψυχικής υγείας που εφαρμόζονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα είναι αυτά που απευθύνονται σε όλα τα παιδιά. Μελέτες μάλιστα υποδεικνύουν ότι τέτοιες παρεμβάσεις είναι ιδιαίτερα επωφελείς για παιδιά που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και ιδιαίτερα σε αυτά που διαβιούν σε δυσμενείς κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες.

Μέρος του προγράμματος 2με6 αποτελεί η ανάπτυξη της παρούσας ιστοσελίδας με στόχο την εύκολη πρόσβαση γονέων και επαγγελματιών σε αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης για θέματα σχετικά με την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας, για ερευνητικά τεκμηριωμένα ελληνικά και διεθνή προγράμματα προαγωγής της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και της ψυχικής υγείας σε παιδιά αυτής της ηλικιακής περιόδου καθώς και για φορείς, δομές και υπηρεσίες που υποστηρίζουν τα παιδιά και τις οικογένειες με παρόμοιους στόχους.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης “ΑΡΙΣΤΕΙΑ” του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Το πρόγραμμα συντονίζει το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής του τομέα της Κοινωνικής Ιατρικής του Παν/μιου Αθηνών (συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας) με τη συνεργασία του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Παν/μίου Αθηνών. Το πρόγραμμα έχει την υποστήριξη της Παιδοψυχιατρικής  Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» (Διευθυντής, Επ. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής,  Γεράσιμος Κολαϊτης), και της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου -Ε.Ψ.Υ.Π.Ε (Επιστημονικός Υπεύθυνος, Αν. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής  Ιωάννης Τσιάντης).

Ομάδα έρευνας

Παπαδοπούλου Καλλιρρόη. Επίκουρη Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Παν/μιου Αθηνών. Έχει κάνει το διδακτορικό της στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Πα/μιο Sussex, Μεγ. Βρετανία και προπτυχιακές σπουδές στην Ψυχολογία. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα για την ανάπτυξη στην πρώιμη παιδική ηλικία και έχει δημοσιεύσει ποικίλα άρθρα σε ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών.

Δημητρακάκη Χριστίνα. Πραγματοποίησε τις προπτυχιακές της σπουδές στην Αμερική (University of South Frorida) και τις μεταπτυχιακές στην Αγγλία (University of Reading) στο πεδίο της Μεθοδολογίας Έρευνας στην Ψυχολογία. Εργάζεται στο Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών, συντονίζοντας το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας». Τα τελευταία χρόνια υπήρξε συντονίστρια σε εθνικό επίπεδο των προγραμμάτων «Canada Europe Ιnitiative for Health Promotion Advanced Learning», «Closing the GAP : Tackling Health Inequalities in Europe», «Getting Evidence into Practice in Health Promotion & Education», «Screening and Promotion for Health – related Quality of Life in Children and Adolescents – A European Public Health Perspective». Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε ξενόγλωσσα περιοδικά με σύστημα κριτών. Από το 2010 είναι διευθύντρια του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ).

Γιαννακόπουλος Γιώργος. Είναι παιδοψυχίατρος και διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται στην Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική στο Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία” και συνεργάζεται με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» στο Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το ερευνητικό και κλινικό ενδιαφέρον του επικεντρώνεται στη διαπλοκή της ψυχικής υγείας και εξέλιξης των παιδιών με την ψυχική υγεία των προσώπων που τα φροντίζουν. Έχει δημοσιεύσει ποικίλα άρθρα σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών.

Αγαπηδάκη Ειρήνη. Έχει πραγματοποιήσει τις προπτυχιακές της σπουδές στο τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, και τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο της “Προαγωγής & Αγωγής Υγείας”. Είναι υποψήφια Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του ίδιου πανεπιστημίου στο γνωστικό αντικείμενο της προαγωγής ψυχικής υγείας και πρόληψης ψυχικών διαταραχών των παιδιών μέσω της συνεργασίας των επαγγελματιών υγείας.

Οικονομίδου Δέσποινα. Έχει πραγματοποιήσει προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και μεταπτυχιακή ειδίκευση στο αντικείμενο της «Προαγωγής & Αγωγής Υγείας» στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι υποψήφια Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο της κοινωνικής επιδημιολογίας. Έχει εργαστεί σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. 

Τσερμίδου Λία. Εκπαιδευτικός, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην ειδική αγωγή και υποψήφια Διδάκτορας Ειδικής Αγωγής του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο την επιμόρφωση εκπαιδευτικών, τη διαφοροποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων, την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού κ.α. Είναι μέλος της επιστημονικής ομάδας του Συμβουλευτικού Κέντρου Ομηλίκων του ΤΕΑΠΗ και συνεργάτιδα του Κέντρου Έρευνας και Τεκμηρίωσης Ενταξιακών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΚΕΤΕΕΠ) του ΤΕΑΠΗ, του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γιάννης Τούντας. Είναι Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Έχει σπουδάσει Βιολογία (Bachelor) και Δημόσια Υγεία (Master) στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, καθώς και Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Μελετών Υπηρεσιών Υγείας του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ). Από το 1987 έως το 2010 υπήρξε Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Προαγωγής και Αγωγής Υγείας και από το 1989 έως το 2010 Διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ). Επίσης είναι Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Εθνικού Δικτύου Νοσοκομείων και Υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας, του Εθνικού Δικτύου Προαγωγής Υγείας στους Χώρους Εργασίας και του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας, καθώς επίσης και Τακτικό Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Κατά το παρελθόν διετέλεσε Πρόεδρος του Α΄ ΠεΣΥΠ Αττικής (2003-2004), Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ένωσης Νοσοκομείων και Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας (2008-2010), Εθνικός Εκπρόσωπος για Θέματα Υγείας στον ΟΟΣΑ (2008-2009) και τέλος εκδότης του περιοδικού Προαγωγής Υγείας «Νέα Υγεία» (1999-2010). Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 200 επιστημονικές εργασίες στον διεθνή και ελληνικό ιατρικό τύπο.