Επικοινωνία

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση: Αλεξανδρουπόλεως 25, 115 27 Αθήνα
Τηλ: 210 7482 015
FAX: 210 7485 872
E-mail: chsr@med.uoa.gr, cdimitrakaki@med.uoa.gr